Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona je udruženje građana i strukovna organizacija diplomiranih pedagoga i psihologa, odnosno profesora pedagogije i psihologije i drugih koji stručno i naučno proučavaju vaspitanje i obrazovanje.

"Pridružite nam se.”


20.9.2019
Slika

Tuzla: Održana XVI skupština Društva pedagoga i psihologa TK

U Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla jučer je održana XVI skupština Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Ovaj skup predstavlja značajnu priliku razmjene iskustava i planiranja narednih koraka u cilju...


1.6.2019
Slika

Predavanje za pedagoge – psihologe sa područja TK “Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih”

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizovalo je, u sklopu projekta „Rak nije bauk“, predavanje na temu „Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih“ za pedagoge – psihologe sa područja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga...


27.3.2019
Slika

Kako unaprijediti socijalne vještine kod učenika?

Da te socijalne vještine učenici zaista steknu i da ih koriste u svom životu nakon što završe školovanje, pobrinulo se Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, koje često organizuje ovakva i slična stručna predavanja....


25.1.2019
Slika

Bihać: Seminar za pedagoge i psihologe

Današnji zajednički rad i usavršavanje posebno je obilježio događaj potpisivanja Memoranduma o saradnji između tri kantonalna udruženja, i to Udruženja pedagoga KS, Udruženje društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona i...


15.10.2018
Slika

Sastanak sa predstavnicima Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

Dana 11.10.2018.godine, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dr.sci.Nikola Čiča, primio je predstavnike Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i savjetnici Pedagoškog zavoda,...


19.9.2018
Slika

Prijem predstavnika Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović primio je predstavnike Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra mr. sc. Mersija Jahić....


22.12.2017
Slika

Društvo pedagoga TK: Jedna škola, jedan pedagog

U vezi sa nedavno podnesenom inicijativom Društva pedagoga psihologa Tuzlanskog kantona premijer TK Bego Gutić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović danas su upriličili prijem za predstavnike ovog Društva....


13.12.2017
Slika

XII Skupština Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona

Dešavanja sa XII Skupštine Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona...