Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Aktuelno


20.09.2019Tuzla: Održana XVI skupština Društva pedagoga i psihologa TK
U Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla jučer je održana XVI skupština Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Ovaj skup predstavlja značajnu priliku razmjene iskustava i planiranja narednih koraka u cilju

01.06.2019Predavanje za pedagoge – psihologe sa područja TK “Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih”
Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizovalo je, u sklopu projekta „Rak nije bauk“, predavanje na temu „Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih“ za pedagoge – psihologe sa područja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga

27.03.2019Kako unaprijediti socijalne vještine kod učenika?
Da te socijalne vještine učenici zaista steknu i da ih koriste u svom životu nakon što završe školovanje, pobrinulo se Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, koje često organizuje ovakva i slična stručna predavanja.

25.01.2019Bihać: Seminar za pedagoge i psihologe
Današnji zajednički rad i usavršavanje posebno je obilježio događaj potpisivanja Memoranduma o saradnji između tri kantonalna udruženja, i to Udruženja pedagoga KS, Udruženje društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona i

15.10.2018Sastanak sa predstavnicima Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona
Dana 11.10.2018.godine, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dr.sci.Nikola Čiča, primio je predstavnike Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i savjetnici Pedagoškog zavoda,

19.09.2018Prijem predstavnika Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona
Ministar obrazovanja i nauke mr. sc. Zlatan Muratović primio je predstavnike Udruženja građana Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica ministra mr. sc. Mersija Jahić.

22.12.2017Društvo pedagoga TK: Jedna škola, jedan pedagog
U vezi sa nedavno podnesenom inicijativom Društva pedagoga psihologa Tuzlanskog kantona premijer TK Bego Gutić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović danas su upriličili prijem za predstavnike ovog Društva.

13.12.2017XII Skupština Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona
Dešavanja sa XII Skupštine Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona

12.12.2017Održan stručno-naučni skup o izazovima odrastanja djece
Članovi Udruženja „Društvo pedagoga i psihologa“ Tuzlanskog kantona, danas su u okviru svojih redovnih aktivnosti organizovali godišnju skupštinu, ali i stručno-naučni skup na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja na temu

27.12.2016Seminar o radu s nadarenom djecom
Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, organizirao je danas seminar za pedagoge i psihologe osnovnih škola