Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Aktuelno


26.12.2017JEDNA ŠKOLA, JEDAN PEDAGOG
Održan sastanak predstavnika UG Društvo pedagoga psihologa Tuzlanskog kantona sa Premijerom TK-a gosp. Begom Gutićem i Ministrom obrazovanja, nauke, kulture i isporta TK-a gosp. Zlatanom Muratovićem

13.12.2017XII Skupština Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona
Dešavanja sa XII Skupštine Društva pedagoga-psihologa Tuzlanskog kantona

11.06.2015Održana promocija knjige „Metodika rada školskog pedagoga-psihologa“ profesorice Mirzete Hadžić-Suljkić
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 11. juna 2015. godine, održana je promocija knjige „Metodika rada školskog pedagoga-psihologa“ profesorice Mirzete Hadžić-Suljkić.