Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Projekti


abortion pill online

abortion pill online

abortion pill price

abortion pill over the counter

abortion pill

buy cheap abortion pill

protonix

protonix beerotor.de

isofair

isofair

zoloft

zoloft homieinex.com

protonix

protonix

nootropil

nootropil esasolutions.sk

kamagra

kamagra lunchroomtasty.nl

atarax

atarax

ilosone

ilosone website

seroquel

seroquel labradoodle.nu

amoxil

amoxil link

deltasone

deltasone davidnorlin.se

diclofenac

diclofenac

fluoxetine

fluoxetine diocesedeilheus.com

zithromax

zithromax forlaget-ave-maria.dk

risperdal

risperdal

imuran

imuran recursosred.es

cleocin

cleocin

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

zoloft xanax and weed

zoloft weed effects read here

zoloft weed interaction

zoloft weed interaction

where to buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone