Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Seminari


abortion pill usa legal

usa buy abortion pill website where to buy abortion pill in usa

acheter nifedipine 10

acheter nifedipine

abortion pill online Philippines

abortion pill philippines

how much is an abortion pill Philippines

abortion pill cost philippines ajden.towfeek.se how much is an abortion pill philippines

abortion pill over the counter Ph

free abortion pill philippines homeschoolchc.com abortion pill online philippines

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone online blog.keylink.rs buy naltrexone online india

where to buy abortion pill

buy abortion pill

abortion pill online

abortion pill online

abortion pill price

abortion pill over the counter

duloxetine where to buy

buy duloxetine

abortion pill

buy cheap abortion pill

abortion pill

abortion pill online hospicevolunteertrainingonline.com

protonix

protonix beerotor.de

isofair

isofair

protonix

protonix

nootropil

nootropil esasolutions.sk

nexium

nexium

kamagra

kamagra lunchroomtasty.nl

atarax

atarax

ilosone

ilosone website

seroquel

seroquel labradoodle.nu

amoxil

amoxil link

deltasone

deltasone davidnorlin.se

diclofenac

diclofenac dreampix.fr

fluoxetine

fluoxetine diocesedeilheus.com

zithromax

zithromax forlaget-ave-maria.dk

risperdal

risperdal

imuran

imuran recursosred.es

cleocin

cleocin

clarinex

clarinex saniblog.ch

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone

zoloft xanax and weed

zoloft weed effects read here

zoloft weed interaction

zoloft weed interaction

where to buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone


27.12.2016Seminar o radu s nadarenom djecom
Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, organizirao je danas seminar za pedagoge i psihologe osnovnih škola

01.06.2019Predavanje za pedagoge – psihologe sa područja TK “Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih”
Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizovalo je, u sklopu projekta „Rak nije bauk“, predavanje na temu „Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih“ za pedagoge – psihologe sa područja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga

25.01.2019Bihać: Seminar za pedagoge i psihologe
Današnji zajednički rad i usavršavanje posebno je obilježio događaj potpisivanja Memoranduma o saradnji između tri kantonalna udruženja, i to Udruženja pedagoga KS, Udruženje društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona i

27.12.2016Seminar o radu s nadarenom djecom
Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, Odsjek za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, organizirao je danas seminar za pedagoge i psihologe osnovnih škola o temi

13.12.2017Predavanje na temu „Povezanost samopoštovanja, učenja životnih umijeća i odgojno-obrazovne aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici“
Predavanje na temu „Povezanost samopoštovanja, učenja životnih umijeća i odgojno-obrazovne aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici“

27.05.2016Aktiv pedagoga-psihologa Opcine Gracanica i Doboj Istok je realizirao jednoobraznu radionicu na temu : "Nastavnik razrednik"
Aktiv pedagoga-psihologa Opcine Gracanica i Doboj Istok je u II polugodistu skolske 2015/2016 godine. realizirao jednoobraznu radionicu na temu : "Nastavnik razrednik".

15.01.2015Stručni skup pedagoga i psihologa TK
Jedna od glavnih aktivnosti Društva pedagoga i psihologa TK je osnaživanje članova kroz organizaciju kvalitetnih edukacija koje imaju za cilj da promovišu rad pedagoga i čine ga kvalitetnijim.