Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

Radovi


abortion pill usa legal

usa buy abortion pill website where to buy abortion pill in usa

buy albuterol inhalers online

buy ventolin online

buy albuterol inhaler

buy ventolin puffer

abortion pill spain

abortion pill spain recursosred.es

protonix

protonix

cipro

cipro redirect

kamagra

kamagra homieinex.com

elavil

elavil redirect

protonix

protonix read here

voltaren

voltaren onderdewatertoren.nl

vasotec

vasotec davidnorlin.se

lexapro

lexapro read here


13.05.2016Jednakost šansi može se održati politikom obrazovanja
Autori: Mirzeta Hadžić-Suljkić Institucija: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Datum objave: 13.05.2016.godine

27.02.2015Motivirajuće vrednovanje učeničkih dostignuca
Autori: Izet Pehlić Institucija: IPF Univerziteta u Zenici Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

27.02.2015Motivacija postignuća – pretpostavka uspješnom učenju
Autori: Lejla Muratović Institucija: Filozofski fakultet u Tuzli Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

27.02.2015Unapređenje i razvoj školske kulture
Autori: Izet Pehlić Institucija: IPF Univerziteta u Zenici Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 27.02.2015.godine

15.01.2014Kompetencije i osobine ličnosti školskog pedagoga-psihologa
Autori: Mirzeta Hadžić-Suljkić Institucija: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK Datum objave: 15.01.2014.godine