Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Aktuelnosti

Društvo pedagoga TK: Jedna škola, jedan pedagog


22.12.2017.


 

U vezi sa nedavno podnesenom inicijativom Društva pedagoga psihologa Tuzlanskog kantona premijer TK Bego Gutić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović danas su upriličili prijem za predstavnike ovog Društva. Naime, radi se o inicijativi koja podržava koncept „jedna škola, jedan pedagog“, za što je neophodno pokrenuti proceduru izmjena Pedagoških standarda u dijelu norme pedagoga u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Premijer Gutić i ministar Muratović su predstavnike Društva informisali da je Vlada prihvatila ovu inicijativu, te da će se već u najskorije vrijeme pristupiti izmjenama Pedagoških standarda, a sve u cilju povećanja stepena odgojne uloge škole u obrazovnom procesu.

Predsjednica Skupštine Društva Selma Teparić je ovom prilikom istaknula da nažalost brojne dosadašnje inicijative nisu nailazile na sluh, te da je ovaj čin Vlade Tuzlanskog kantona znak da se ozbiljna pažnja posvetila odgojnoj ulozi škole i uopće odgoju djece, kao našeg najvećeg resursa.

„Država koja ne misli o odgoju i obrazovanju, ustvari ne misli o sebi na strateški način. Benefiti kojima će ova izmjena rezultirati očekujemo da budu mnogo veći, nego što je to samo 9 novih radnih mjesta o osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu“ rekao je premijer Gutić i dodao da je Vlada u proteklom periodu na više načina jasno pokazala koliko vodi računa o oblasti obrazovanja, a samo jedan od očitih pokazatelja je činjenica da su kapitalna ulaganja u obrazovnim institucijama sa 120.000 KM, kolika su bila prije mandata ove Vlade, podignuta na oko 1,4 miliona KM, koliko je to predviđeno prijedlogom Budžeta za 2018. godinu.

 


Izvor: aktuelno.ba / Odjeljenje za informisanje Vlade TK