Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Aktuelnosti

Sastanak sa predstavnicima Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona


15.10.2018.


abortion pill online

abortion pill over the counter in usa online medical abortion

nifedipine topique

nifedipine topique danielharris.co.uk acheter nifedipine 10

how much is the abortion pill Ph

abortion pill philippines

symbicort generic name

symbicort inhaler dosage

buy low dose naltrexone canada

buy low dose naltrexone blog.pragmos.it how to buy naltrexone

nifedipine lp 20

acheter nifedipine 30mg read acheter nifedipine 10

order abortion pill online usa

medical abortion xn--sorpendlerklub-sqb.dk usa buy abortion pill

amoxicillin without prescription

amoxicillin prescription no insurance

nifedipine grossesse

acheter nifedipine 30mg jstawski.com nifedipine er

naltrexone where to buy

low dose naltrexone buy classic-color.com buy low dose naltrexone online

symbicort generic equivalent

symbicort inhaler uk hikebikeclimb.net symbicort generic date

buy naltrexone 3mg

naltrexone buy online

acheter nifedipine 20mg

acheter nifedipine 30mg

Dana 11.10.2018.godine, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dr.sci.Nikola Čiča, primio je predstavnike Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i savjetnici pedagoškog zavoda, mr.sc.Ediba Pozderović, prof.Sead Jahić i prof.Izet Numanović. Tokom sastanka razgovaralo se o statusu pedagoga-psihologa u školama, kao i o jačanju saradnje između Društva pedagoga i psihologa i Pedagoškog zavoda, a u cilju poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama širom našeg kantona.

S obzirom na obostranu saglasnost da saradnju između Pedagoškog zavoda i Društva pedagoga i psihologa treba nastaviti, produbiti i ojačati, predstavnici Društva ponudili su i stavili na raspolaganje svoje stručne i kadrovske resurse za realizaciju različitih vidova stručnog usavršavanja i naučno-istraživačkog rada.

Predsjednica Društva, mr.sc.Adina Arapčić, uručila je ovom prilikom zahvalnicu direktoru Pedagoškog zavoda za dosadašnju saradnju i pružanje podrške Društva.


Izvor: Nedim Prelić