Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Aktuelnosti

Bihać: Seminar za pedagoge i psihologe


25.1.2019.


U organizaciji Udruženja pedagoga USK-a, i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, danas je organizirano stručno usavršavanje za pedagoge i psihologe sa prostora USK-a. Predavači su bili Lejla Kafedžić i Sandra Bjelan, sa Filozofskig fakulteta u Sarajevu. Današnji zajednički rad i usavršavanje posebno je obilježio događaj potpisivanja Memoranduma o saradnji između tri kantonalna udruženja, i to Udruženja pedagoga KS, Udruženje društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona i domaćina Udruženja pedagoga USK-a.

Seminar je organiziran s namjerom osnaživanja pedagoga u dvije aktivnosti koju provode u radu  s nastavnicima. Misli se na proces praćenja nastavnog procesa i proces savjetodavnog  rada sa nastavnicima.

Memorandum o saradnji ova tri udruženja pedagoga ima za namjeru da stručna usavršavanja ovog tipa daju što bolje rezultate.

Organizatori su seminar ocijenili kao veoma koristan nadajući se da će njegovi polaznici u praksi podstaći i svoje kolege nastavnike da stečena znanja na najbolji način primjene u nastavnom procesu.


Izvor: rtvusk.ba