Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Aktuelnosti

Predavanje za pedagoge – psihologe sa područja TK “Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih”


1.6.2019.


Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizovalo je, u sklopu projekta „Rak nije bauk“, predavanje na temu „Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih“ za pedagoge – psihologe sa područja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona te uz podršku Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Predavanje je održano u amfiteatru Katoličkog školskog centra „Sv.Franjo“ Tuzla.

Cilj predavanja je bio edukovati pedagoge-psihologe osnovnih i srednjih škola o prirodi malignih bolesi i izazove koje one donose sa sobom, poteškoćamas kojima se djeca oboljela od raka susreću tokom i nakon liječenja, s naglaskom na period povratka u školu i vršnjačke grupe.Također, cilj je bio da kroz prezentirani sadržaj predavanja usvoje vještine koje će im koristiti u kontaktu sa oboljelom djecom, njihovim roditeljima i ostalom djecom.Učesnicima predavanja su izlagale Jasna Vatreš, socijalna radnica Udruženja i Sabina Duman, psihoterapeut Udruženja

„Naša briga i pomoć djeci oboljeloj od raka ne završava sa završetkom liječenja. Resocijalizaciju i povratak u školu nerijetko otežavaju predsrasude i stigma društva te vršnjačkih grupa. Stoga je škola bitna karika u procesu resocijalizacije uvažavajući potrebe liječene djece. Želimo se zahvaliti od srca Ministarstvu obrazovanja TK, Pedagoškom zavodu TK i Katoličkom školskom centru Tuzla na iskazanoj podršci i brizi za djecu oboljelu od raka“, rekla je Sabina Duman, psihoterapeut Udruženja.


Izvor: tntportal.ba