Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Aktuelnosti

Kako unaprijediti socijalne vještine kod učenika?


27.3.2019.


Stariji učenici osnovnih škola, koji obično dolaze iz završnih razreda, imaju niži nivo razvijenosti socijalnih vještina, u odnosu na učenike nižih razreda – pokazalo je to istraživanje koje se tiče ove vrste vještina kod djece. Baš zbog toga, danas je u Tuzli održano stručno predavanje za pedagoge i psihologe o unaprjeđivanju socijalnih vještina kod učenika.

„Dakle razgovarali smo o potrebi jačanja svakodnevnog odgojno obrazovnog rada u školi koji je usmjeren ka cilju jačanja socijalnih vještina.

Ne na način da govorimo o nekim preventivnim programima koji imaju za cilj prevenciju određenih oblika ponašanja koji nisu socijalno poželjni nego da jačamo ono što je kroz naše nastavne programe planirano, a to su vještine koje su učenicima potrebne kad izađu iz škole, ali kroz redovan odgojno obrazovni rad u školi.“ – kazala je doc.dr. Alma Malkić Aličković.

Obzirom da je istraživanje pokazalo da učenici nižih razreda pokazuju razvijenije socijalne vještine, stručnjaci ističu da bi se unapređivanje vještina trebalo posebno pojačati u predmetnoj nastavi.

„To se može naravno povezati sa kontituteom rada sa jednim nastavnikom, odnosno učiteljicom s kojom se stvorila jedna skladna interakcija jer je to u biti i suština našeg rada, jer odgoj ustvari nije ništa drugo nego taj jedan međuljudski odnos koji može u dugoročnom smislu da produkuje ono što je predviđeno kao naš dugoročni cilj.“ – dodaje Malkić Aličković

Da te socijalne vještine učenici zaista steknu i da ih koriste u svom životu nakon što završe školovanje, pobrinulo se Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona, koje često organizuje ovakva i slična stručna predavanja. Cilj ovog Društva je zaštita digniteta profesije pedagoga i psihologa na svim nivoima obrazovanja.

„Mi smo krenuli 2019. godinu intenzivnim radom, imali smo predavanje za članove našeg udruženja, zatim smo potpisali saradnju sa Udruženjem pedagoga KS i USK. Mi se trudimo da što više oformimo odnosno da povećamo svoje članstvo i da zajednica prepozna ulogu pedagoga i psihologa u društvu.“– kazala je mr.sc. Adina Arapčić, predsjednica Društva pedagoga i psihologa TK”

Sa aktivnostima poboljšanja i unapređivanja socijalnih vještina, Društvo pedagoga i psihologa nastavit će i u narednom periodu. Već u aprilu idu u Sarajevo na zajedničku obuku, a na kraju godine izdat će i časopis gdje će sabrati sve stručne radove svojih kolega.


Izvor: rtvslon.ba