Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
A.Izetbegovića br. 2,
Srebrenik 75350
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 64 72 60
Fax: +387 64 72 60

   Radovi

Kompetencije i osobine ličnosti školskog pedagoga-psihologa


15.1.2014.


buy naltrexone canada

buy naltrexone

name of abortion pill in u

name of abortion pill in u patemery.azurewebsites.net abortion pill online

buy abortion pill

abortion pill online usa

amoxicillin without prescription

buy amoxicillin from canada click here amoxicillin cost without prescription

amoxicillin cost without prescription

amoxicillin prescription no insurance

buy abortion pill online

buy abortion pill online

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana miconsoladoryyo.com

abortion pill online

buy cheap abortion pill hospicevolunteertrainingonline.com

kamagra

kamagra homieinex.com

cozaar

cozaar loekkenglas.dk

fluoxetine

fluoxetine

voltaren

voltaren

nitrostat

nitrostat read here

perindopril

perindopril lunchroomtasty.nl

deltasone

deltasone beerotor.de

flagyl

flagyl read here

flomax

flomax click here

amoxil

amoxil click here

zyprexa

zyprexa link

voltaren

voltaren read here

cialis

cialis

nolvadex

nolvadex redirect

risperdal

risperdal 3xi.dk

furadantin

furadantin flemzz.dk

abortion pill usa legal

purchase abortion pill online francescocutolo.it

am i pregnant quiz accurate

am i pregnant quiz nhs

buy abortion pill online usa

abortion pill online usa

prescription coupon card

coupons for viagra 2016 link

lexapro and weed

lexapro and weed

surgical vs medical abortion

surgical abortion vs medical abortion sporturfintl.com

is abortion legal in the us?

is partial birth abortion legal in the us francescodiaz.azurewebsites.net

buy cheap sertraline

buy cheap sertraline shouldersofgiants.co.uk

where can i buy low dose naltrexone

low dose naltrexone buy

can i buy the abortion pill online

buy mifeprex abortion pill online

ciproxin 500 torrino

ciproxin posologia

lamictal and pregnancy

lamictal and pregnancy tests motoblog.benndorf.de

chemical abortion

abortion procedure xn--sorpendlerklub-sqb.dk

abortion is wrong

buy abortion pill

mixing weed and adderall

mixing adderall and weed

prednisolone

prednisolon 25 mg movidafm.net

lamictal pregnancy registry

lamictal pregnancy

paroxetine

paroxetine bilie.org

pregabalin 150

pregabaline beker

viagra cena

viagra

prednisolon 5 mg

prednisolon bivirkninger

tadalafil prezzo

cialis generico italia

mixing xanax and weed

mixing xanax and weed read

can i buy abortion pill online

buy abortion pill

amlodipin teva bivirkninger

amlodipin teva

benadryl pregnancy dosage

benadryl pregnancy nausea fyter.cn

buy abortion pill cvs

where to buy abortion pill click here

where to buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

viagra recenze

viagra cena apoteka searchengineoptimization-seo.net

benadryl and pregnancy first trimester

benadryl and pregnancy click

mixing adderall and weed

mixing weed and adderall click

domperidone posologie

domperidone eureka redirect

buy abortion pill online cheap

can i buy the abortion pill over the counter

mixing xanax and weed

mixing ibuprofen and weed blog.e-lecta.com

benadryl and pregnancy cleft palate

benadryl pregnancy rating

gabapentin during pregnancy

gabapentin and pregnancy side effects click

melatonin and weed before bed

melatonin and weed

cialis

cialis 5 mg partickcurlingclub.co.uk

cialis cena u apotekama srbija

cialis

cialis generico in farmacia

cialis generico

lamictal pregnancy registry results

lamictal pregnancy test

viagra and smoking weed

viagra and weed dangerous

serevent inhaler dose

serevent inhaler ingredients

viagra cena heureka

viagra prodej read here


Autori: Mirzeta Hadžić-Suljkić
Institucija: Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet
Stručni skup: Stručni skup pedagoga i psihologa TK
Datum objave: 15.01.2014.godine

Sažetak

Pedagoška praksa je po svojoj prirodi vrlo dinamična i otvorena. Za pedagoške stručnjake od posebne važnosti je sistemsko razvijanje sposobnosti i vještina, koje će im omogućiti pronalaženje najuspješnijih oblika i puteva povezivanja i primjene naučenog teorijskog znanja u praksi.

Namjera ovog rada je da se, na temelju pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih spoznaja i emirijskih pokazatelja, osvijetle profesionalne kompetencije pedagoga-psihologa. U radu su iznesena teorijska pedagoško-psihološka razmatranja i osnovni rezultati istraživanja na temu "Moja percepcija pedagoga-psihologa s kojim sam se susrela/u toku obrazovanja“.  

Ključni pojmovi: profesionalne kompetencije pedagoga-psihologa, osobine i oblici ponašanja, samoobrazovanje i  profesionalni razvoj.


Dokumenti